Quivogne Rollmot EDITION 5000

Cambridge válce jsou vhodné zejména pro dodatečné zpracování půdy před setím, obnovení kapilarity půdy, rozdrobení hrud a urovnání povrchu. Dále jsou vhodné k zpracování půdy po zasetí, čímž se zvýší pravidelnost vzcházení osiva a zrychlení vegetace.

Právě toto byl hlavní důvod, proč se pro nákup cambridge válců rozhodli také na Mendelově univerzitě v Brně. Univerzita má svůj Školní zemědělský podnik v Žabčicích a obdělává asi 2.000 hektarů orné půdy.

Při výběru vhodného stroje do daných podmínek připadalo více výrobců, ale nakonec bylo rozhodnuto pro nákup cambridge válců Quivogne Rollmot EDITION 5000 o pracovním záběru 8,3 m a to zejména z několika důvodů. Jedním z hlavních důvodů byl systém rozkládání válců, který probíhá pomocí dvou hydraulických okruhů. Jedním okruhem se rozloží křídla válců a druhým se převrátí na samotné prstence aniž by vznikaly rozvory či nerovnosti. To byl jeden z nejdůležitějších důvodů proč zvítězil právě výrobce Quivogne. Druhým nezanedbatelným argumentem bylo kyvadlové zavěšení vnějších válcových segmentů. Což znamená, že cambridge vám kopírují terén v celé své délce ve dvou prvcích. Jednak kopírují nerovnosti v kyvadlovém zavěšení a druhé kopírování probíhá v čepech pomocí pístnic, které během práce zůstávají v plovoucí poloze.

Zákazník si může vybrat z šesti variant prstenců a do podmínek kolem Žabčic nejvíce zapadají klasické vlnité s průměrem 530 mm.

V příští sezoně se očekává, že stroj odpracuje minimálně 700 ha.

Děkujeme panu Ing. Jakubu Doležalovi, že v nás vložil důvěru.

DZ Agro, Ing. Jiří Denemarek a Quivogne Team