Для росту і розвитку рослин необхідна велика кількість поживних речовин, вологи, світла і теплоти, а також певна площа (площа живлення). Для того, щоб врожайність була максимальною, площа живлення для кожної рослини повинна бути оптимальною, що залежить від науково обгрутнованої норми висіву - кількості насіння, посіяного на одному гектарі.

Дані та інші агротехнічні умови можуть бути виконані лише за умови вірно обраної посівної техніки.

Вибір техніки є одним із ключових факторів успіху у рослинництві через:

  • Точне закладання насіння
  • Закладання в ідеальний горизонт посіву
  • Якісне ущільнення після закладання насіння

Посівна техніка QUIVOGNE відповідає всім вимогам точного закладання насіння, сприяє підвищенню продуктивності та забезпечує:

  • Підготовку борозен для посіву
  • Точне закладання насіння у вологий горизонт посіву
  • Прикочування поверхні ґрунту для поліпшення капілярності
  • Високу продуктивність на одиницю площі за рахунок робочої швидкості
  • Низькі паливні витрати